Zürafa Belgeseli İzle

57-zurafa_3

Zürafalar, zürafagiller familyasından memelidir. Dünyadaki en uzun kara hayvanıdır. Beyaz krem bir ten üstüne siyah ve kahverengi arasında beneklerden oluşan bir vücuda sahiptir. Boy uzunlukları 4 ila 6 metre arasında değişir. Zürafalar Afrika’da yaşarlar. Güney Afrika ve Kuzey Afrika en çok bulundukları bölgedir. Genelde savanlarda otlaklarda ve açık ormanlarda yaşamlarını sürdürürler.

Zürafaların Kavgası İzle

Akasya ağacının yetiştiği bölgeler tercihleridir. Türün bilimsl ismi olan Roma İmparatorluğu’ndan gelmektedir. Bu isim deve ve leopar özelliklerinden gelmektedir. Camelopard ilk olarak İngilizce sözcük olarak 14’üncü yüzyılda gözükmüştür. 19. yüzyılda resmi olarak kullanılmıştır. Birkaç Avrupa dilinde bu şekil kayıtlara geçmiştir. Zürafanın anlamı topluluk veya sadece uzundur. İtalyanca’da ise giraffa olarak geçmektedir. Erkek zürafaların boyu 4.4 veya 5.5 metre olup 1-2 ton ağırlığında değişir.

Bugüne kadar kayıt edilmiş en uzun zürafa 5.92 metre olup 2 ton ağırlığındandır.Dilleri boynuzumsu yapıya sahiptir. Dişileri ise 4.0 ve 5.0 metre civarı yüksekliğe sahiptir ve erkeklere göre daha hafiftir. Dişiler genellikle erkeklerine göre hafif ve daha kısa olurlar. Her iki cinsin de boynuzları vardır. Dişilerin boynuzları erkeklerin boynuzlarına göre daha kısadır. Boynuzları kemikleşmiş kıkırdaktan oluşmuştur. Erkekler yaşlandıkça kafasındaki boynuzları da kalsiyumun etkisiyle gelişir.

Zürafa Belgeseli İzle

Zürafaların ses telleri olmadığı bilinmesinin aksine zayıf bir ses teli yapısına sahiptir. 35-40 cm uzunluğunda siyah bir dile sahiptir.Boyunlarının uzun olması bakımından kafa kısmınada kan gitmesi için çok büyük kalplere sahiptirler. Bu büyük hayvanlar günlerinin ortalama 1 saatini uyuyarak geçirirler. Zürafa soyu dünya üzerinde tükenmekte olan ve koruma altına alınan bir türdür. Dünyada yaklaşık olarak 100,000 ila 150,000 civarı zürafa bulunduğu tahmin edilmektedir. Sitemizin zürafa belgeseli isimli kategorisinden ilgili içeriklere göz atarak zürafalar hakkında daha çok bilgi öğrenebilirsiniz. İyi günler…

Kaynak : http://www.belgeselizle.org/belgeseli/Zurafa-Belgeselleri-izle-85.html

Zebra Belgeseli İzle

Zebra

Zebralar, at takımı familyasını oluşturan tek cinsin alt cinsinde sınıflanan canlı türlerin ortak adıdır. Atın yakın akrabalarında olan zebralar siyah ve beyaz çizgili postlarından ötürü kolayca tanınırlar. Yalnız Afrika’da bulunan bu hayvanlar seyrek ağaçlı ve otlarla kaplı açık alanlarda yaşarlar ve sık sık antiloplarla birlikte sürü oluştururlar. Zebralar, tıpkı atlarda olduğu gibi yele denilen saçlara sahiptir. Vücut yapıları da atlara benzer ve en az atlar kadar hızlı koşarlar.

Zebra ve Zürafa Belgeseli İzle

Tüm zebraların çizgilerinin yapısı ve sayısı birbirinden farklıdır. Zebraların dikey çizgileri aynı zamanda önemli bir savunma unsurudur. Bir arada durdukları zaman kendilerini avlamak isteyen aslan gibi yırtıcılara karşı bu çizgilerden dolayı sürüyü bir bütün olarak algılarlar. Bu durumda avcı avlayacağı zebrayı seçmekte güçlük çeker. Bu da zebralar için bir korunma yoludur.

Zebralar yaşamlarını sürdürebilmek için su ve ot ile beslenirler. Bazen yiyecek bulmak için 50 kilometre yol yürürler. Sonrasında yaşadıkları ortama geri dönüp alıştıkları yaşam ortamlarında yaşamaya devam ederler. Zebraların boyu ortalama 1 – 2 metre arasındadır. Zebralar atlar gibi otçullardır. Zebra ile at çiftleştiğinde doğan yavruya zebrat adı verilir. Zebralar otlarla beslenirler. Üç çeşit zebra türü vardır. Bunlar dağ zebrası, greyvi zebrası ve burşeli zebrasıdır. Afrika’da Büyük Sahra’nın güneyinde yaşayan vücudu çizgili katır iriliğinde bir memeli sınıfıdır. Çizgili yaban eşeği olarak da bilinir. Vücudunun beyaz tonu üzerindeki siyah çizgiler tırnaklarına kadar devam eder. Kuzey Doğu Kenya’da yarı çöllerde bulunan Greyvi zebrası en büyük zebra olup 1.5 metre yüksekliktedir.

Üstü Eşek, Altı Zebra Belgeseli İzle

Güney Batı Afrika’nın dağ zebrası en küçük zebradır. Bunun yüksekliği ise 1.2 metre civarındadır. Fakat bunların soyu gün geçtikçe azalmaktadır. Doğu Afrika’da en çok yaygın olan Burşeli zebrasıdır. Buna ova zebrası diyenler de vardır. Sitemizin zebra belgeseli isimli kategorisinden ilgili içeriklere göz atarak zebralar hakkında daha çok bilgi öğrenebilirsiniz. İyi günler…

Kaynak : http://www.belgeselizle.org/belgeseli/Zebra-belgeselleri-izle-84.html

Yunus Belgeseli İzle

yunuslar

Yunuslar, balinalar takımının dişli balinalar alt takımı içinde yer alan yunusgiller familyasında sınıflar arasında türlerin büyük çoğunluğu ile nehir yunusları üst familyasında sınıfların tümü içi kullanılan genel addır. Başta kıta sahanlıklarının görece sığ denizleri olmak üzere tüm dünya denizlerinde ve bazı nehirlerde bulunan yunuslar etçil canlılardır. Genellikle balık ve mürekkep balığı ile beslenirler.

Erkek Yunus Balıkları İzle

Omurgalı hayvanların içine girer. Yunusgiller familyası balinalar takımı içindeki en kalabalık familyadır.Üyeleri yaklaşık 10 milyon yıl önce Miyosen devrinde ortaya çıkmıştır.Yunusların hayvanlar aleminin en zeki canlılarından olduğu kabul edilebilir ve arkadaş canlısı genel görünümleri ile oyuncu tavırları onların insanların gözünde popüler bir yere koyar. En sık rastlanan yunus türü olan yunus denildiğinde akla gelen ilk canlı 1970’li yıllarda Türkiye’de yayınlanan ABD televizyon dizisi Flipper’ın özellikle popülerleştirdiği ve Türkçe’de şişe burunlu ynus olarak adlandırılan türdür.

Anca yunusgiller familyasından tipik türü olan Truncatus değil Türkçe’de tırtak adı verilen bayağı yunus cinsi içinde sınıflandırılır. Dişli balinalar alt takımı içinde bulunan ve açık olarak yunus adı ile anılan diğer türler nehir yunusları üst familyası içndeki dört familyada birer tür olarak sınıflandırılan Amazon nehir yunusui Ganj ve İndus nehir yunusu, La Plata yunusu ve Çin nehir yunusudur.

Yunus’un Doğum Anı Belgeseli İzle

Yine dişli balinaların yer aldığı alt takımda ise içinde bulunan familyalar ve bazı türleri yunuslardan farklı olsalar da bazen yunus adı ile ilişkilendirilir. Örneğin İngilizce’de bu familyanın türleri için domuz balığı anlamına gelen bir kökten gelen kelime kullanılır. Sitemizin yunus belgeseli isimli kategorisinden ilgili içeriklere göz atarak yunuslar hakkında daha çok bilgi öğrenebilirsiniz. İyi günler…

Kaynak : http://www.belgeselizle.org/belgeseli/Yunus-Belgeseller-izle-83.html

Yılan Belgeseli İzle

yilan-5

Yılanlar, Pullular sınıfına ait uzun ayaksız etçil sürüngenlerdir. Serpentes alt takımının üyeleri, ayaksız kertenkelelerden dış kulakların ve göz kapaklarının olmayışı ile ayırt edilir. Bütün pullar gibi yılanlar da vücudu üst üste binen pullarla kapalı ektotermik amniyot omurgalılardır. Çoğu yılan türü ataları olan kertenkelelerin çok daha fazla eklemi olan bir kafasına sahiptir. Bu yılanlara son derece hareketli çeneleriyle kendi kafasından daha büyük avları yutma imkanı verir.

Komodo Ejderi ve Kobra Yılanı İzle

Dar vücutlarına uygun bir şekilde yerleşebilmesi için yılanların çift organları yan yana yerine biri diğerinin üstünde görünür ve çoğu bir tane işlevi olmayan akciğere sahiptir. Yılanlar Antartika ve çoğu ada dışında dünyanın her yerinde bulunur. 456 cins ve 2900’ün üzerinde türü olan çok çeşitli on beş familyası dünya üzerinde yer alıyor. Büyüklük aralığı 10 cm uzunluğunda küçük türlerinde 7.6 metre uzunluğa erişebilen pitonlar ve anakondalara kadar değişiklik gösterir. Son keşfedilen yılan türünün fosili 15 metre uzunluğundaydı.

Yılanların döneminde hem kazıcı hem de sucul kertenkelelerden evrimleştiği düşünülmekteydi. Modern yılanların çeşitlenmesi ise Paleosen dönemnide oldu. Yılanların Türkiye’de 47 çeşit türü bulunuyor. Çoğu yılan zehirsizdir ve zehirli yılanlar da zehirlerini öncelikli olarak savunma amacından çok avını kontrol altına alıp öldürmek için kullanır. Bazı yılanlar ise insanlarda acılı yaralanmalara ve ölüme sebep olabilecek güçte zehire sahiptir.

Yılanın Şahin Avı İzle

Zehirsiz yılanlar da avlarını canlı olarak yutar ya da sıkarak öldürür. Amatörler için yılanların görüşüne göre zehirli ya da zehirsiz olarak nitelendirmek zor olmasından ziyade uzak durmak profesyonelce yaklaşmak gerekir. Yılanların fosil kayıtları göreli olarak zayıftır. Çünkü yılan iskeletleri genelde küçük ve kırılgan olduğundan fosilleşme nadir olur. Yine de Güney Amerika ve Afrika’da henüz gün yüzüne çıkartılan kertenkele benzeri iskeletsel yapılarla 150 milyon yaşındaki türler kolaylıkla yılan olarak tarif edilebilmektedir. Sitemizin yılan belgeseli isimli kategorisinden ilgili içeriklere göz atarak yılanlar hakkında daha çok bilgi öğrenebilirsiniz. İyi günler…

Kaynak : http://www.belgeselizle.org/belgeseli/Yilan-Belgeselleri-izle-82.html

Yengeç Belgeseli İzle

yengec

Yengeçler, on bacaklılar takımını oluşturan kabuklu türlerin ortak adıdır. Tipik olarak çok kısa kuyrukları vardır. Karın ise toraksın altına gizlenmiştir. Genellikle kalın bir dış iskelete sahiptirler ve bir çift kıskaç ile donatılmışlardır. Yengeçler tüm dünya okyanuslarında bulunurken bir çok çeşitleri tatlı su ve karada yaşayan türü de vardır. Yengeçlerin boyutları sadece birkaç milimetre olan bezelye yengeci ile bir bacağının boyu 4 metreye kadar çıkan Japon örümcek yengeci arasında değişiklik gösterir.

Ayışığı Yengeçleri Belgeseli İzle

Yengeçlerin beş bacakları vardır. Bunlarda ilki bir çift kıskaç ile modifiye edilmiştir ve hareket etmek için kullanmazlar. Birkaçı dışında her yengeçte karın sefalotoraksın adında gizlenmiştir. Yengeçler yan yan yürür. Çünkü bacakları sadece bu yöne doğru bükülür. Kaslar da çifter çifter çalışır. Bu kaslardan biri bacağı sadece çeker. Yeniden uzayabilmek için antagonistik bir başka kasın devreye girmesine bağımlıdır. Ayrıca bu yürüme tarzı suyun yoğunluğu ile ilgili de olabilir. Su havadan yaklaşık 830 kat daha yoğun bir yapıya sahiptir.

Çoğu yengeçler açık olarak dimorfizm gösteriler ve kolayca cinsiyetleri ayrılır. Toraksın altında kalan karın bölgesi erkeklerde daha dardır. Dişilerde ise karında çok sayıda pleopod vardır ve açık olarak geniştir. Bu durum döllenmiş yumurtanın dişi yengeç tarafından taşınması ile bağlantılıdır. Yengeçler hem otçul hem de etçildir ve genellikle su yosunları ile beslenirler. Ayrıca yetenekleri ve türlerine göre yumuşakçalar, solucanlar, diğer kabuklular, mantarlar, bakteriler ve tortular gibi diğer besinleri de yerler. Çoğu yengeçler için bitkisel ve hayvansal kaynaklı karışık beslenme hızı gelişim ve uygun bir vücut yapısı oluşumu için gereklidir.

Yengecin Midye Avı İzle

Yengeçlerin evrimi vücutlarının sağlamlığı ve karınlarının küçülmesi ile karakterize olmuştur. Diğer gruplar da karsinizasyon süreci yaşamış olsalar da bu yengeçlerde daha belirgindir.Sitemizin yengeç belgeseli isimli kategorisinden ilgili içeriklere göz atarak yengeçler hakkında daha çok bilgi öğrenebilirsiniz. İyi günler…

Kaynak : http://www.belgeselizle.org/belgeseli/yengec-videolari-izle-99.html

Yarasa Belgeseli İzle

yarasa

Yarasalar, uçma yeteneği olan memeliler takımında yer alan bir hayvan çeşididr. Derimsi kanatlarından dolayı yarasalara etkanatlı da denir. Gececidirler. Yani gündüzleri olmayıp gece ortaya çıkarlar. Gündüzleri karanlık yerlerde, arka ayaklarının çengelleriyle baş aşağı sarkarak dinlenirler. Gece avlanmaya çıkarlar. Çoğu böcekçildir. Meyve çiçek özü gibi beslenenleri de vardır.

Vampir Yarasanın Kan Emmesi İzle

Kuş, kertenkele, kurbağa ve balık avlayanlarına da rastalanabilir.El parmakları uzamış ve esnek uçma derisiyle çevrilmiştir. Çoğu tür baş aşağı tutunarak uyur. Geceleri aktif olan bu canlıların koklama ve tat alma duyuları çok iyi gelişmiştir. Kaliforniya Körfezinde balık avlayan yarasalar, Cordonsa Adasının mağaralarında binlerce bir arada tüner. Akşam balık tutmaya çıkarlar. Suyun üst yüzeyindeki blaıkları pençeleriyle kapatırlar. Ön parmakları, arka parmaklarından daha uzun olup perde kanatları germeye yarar. Baş parmaklar kanat dışında olup kanca tırnaklıdır. Böcekçil olanlar küçük olup keskin ve sivri dişleri böcekleri yemeye müsaittir. Bir grup Kuzey Amerika ve Avrupa’da bulunan umumi yarasaları kapsar.

En büyük düşmanları baykuşlardır. Yarasalar koloni topluluğu halinde yaşamayı severler. Mağaralar ağaç kavukları veya harabelerde türerler. Düz zeeminlerde yapışmak için ayak parmakları vantuzlu olanları da vardır. Çoğunlukla erkek ve dişi koloniler ayrı tüneklerde barınır. Yarasa acayip şekilli garip yaratışlı bir hayvan olduğundan hakkında türlü türlü efsaneler söylenmiştir. Söylendiği gibi pis hayvan değildir.

Kızıl Yarasalar Belgeseli İzle

Her sabah ve yemeklerden sonra kediler gibi yalanarak kendilerini temizler. Bütün yarasaların gözleri görür fakat görmekten çok tabii radar sistemi olan his organını kullanırlar. Yarasa, ses-yankı sistemiyle bezenmiş canlı bir radardır.Sitemizin yarasa belgeseli isimli kategorisinden ilgili içeriklere göz atarak yarasalar hakkında daha çok bilgi öğrenebilirsiniz. İyi günler…

Kaynak : http://www.belgeselizle.org/belgeseli/Yarasa-belgeselleri-izle-81.html

Vaşak Belgeseli İzle

ana

Vaşaklar, kedigiller sınıfında cinsi oluşturan orta büyüklükte etçil omurgalı ve yabani bir hayvan çeşididir. Kediye benzemesiyle birlikte normal kedi ağırlığının 5 katı daha ağırdır. En irileri genellikle 30 kilogram civarında olan bayağı vaşaktır. Kulakları normal kediye kıyasla daha uzun ve uçları tüylüdür.

Vaşağın Av Zamanı İzle

Kış bastırdığında ise sadece kulaklarının üzerindeki tüyler değil tüm vücudu kalın bir tüy tabakası ile kaplanır. Adeta kışın gelmesi ile mantolarını giyerler. Patilerinin genişliği karda yürümelerini kolaylaştırır. Afrikalı vaşaklar, vücuduna oranla Afrika’nın en hızlı ve en tehlikeli hayvanıdır. Örneğin bir antilobun boynuna atılıp onu yere çekme özelliğine sahiptir. Gövdelerine göre küçük kalan başları ve kısa kuyrukları ile ilk bkaışta ürkütücü gözükseler de görünüşleri kesinlikle etkileyicidr.

Renkleri kum renginden koyu kahveye kadar değişir. Evcilleştirilebilirler. Vaşaklar türler arasında görünüşleri farklılıkları mevcuttur. Engebeli arazilerde ve genellikle çam ormanlarında yaşarlar fakat açık ormanlık araziler ya da diğer coğrafi mekanlarda da rahatlıkla yaşamlarını sürdürebilirler. Hatta denizden 3000 metre yükseklikte yaşayan vaşaklar bulunmaktadır. Sadece iy bir dağcı değil aynı zamanda iyi birer yüzücüdür. Çok hızlı ve çevik bir hayvan olduğundan kar tavşanı, kemiriciler, ördek yer kuşları, balık gibi hayvanları kendilerine kolaylıkla av yaparlar.

Vaşak Kedileri İzle

Her vahşi kedide olduğu gibi avını mükemmel gözler ve yaklaştığını hissettirmez.Vaşaklar ara sıra avlanırken birlikte hareket eder. Özellikle tavşan gruplarını avlarken birlikte hareket ettikleri görülür. Avlanma zamanı olarak geceden ziyade gündüzü tercih ederler. Çiftleşme döneminde egemenlik alanının dışına çıkarlar. Genellikle Ocak sonu ya da Mart başı arasında çiftleşirler. Dişi vaşakların hamileliği 70 gün sürer ve 2 ya da 3 yavru arasında doğurur. Yavrular annelerinin bir dahaki çiftleşme dönemine kadar ayrılmazlar. Sitemizin vaşak belgeseli isimli kategorisinden ilgili içeriklere göz atarak vaşaklar hakkında daha çok bilgi öğrenebilirsiniz. İyi günler…

Kaynak : http://www.belgeselizle.org/belgeseli/Vasak-belgeselleri-79.html